Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Lành
Phó bí thư đoàn trường Nguyễn Văn Lành
Ngày tháng năm sinh 23/06/1989
Giới tính
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Đại học
Điện thoại 0977. 210.107
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quản lí nề nếp học sinh.