Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Đợi
Bí thư đoàn trường Nguyễn Văn Đợi
Ngày tháng năm sinh 10/12/1989
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Đại học
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quản lí nề nếp của trưởng