Đoàn Thanh niên

 • Nguyễn Văn Đợi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Nguyễn Văn Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0977. 210.107