Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Nguyên
Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Thành Nguyên
Ngày tháng năm sinh 24/01/1982
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Địa chỉ tỉnh lộ 941 - Vĩnh An - Châu Thành - An Giang
Điện thoại 0988298360
Email nguyen_c3vinhbinhct@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách

Quản lý công tác chuyên môn nhà trường